Ανάβολη και Αναπλήρωση του μαθήματος «Διοίκηση Παραγωγής και Λειτουργιών-Ασκήσεις Πράξεις»

Το μάθημα «Διοίκηση Παραγωγής και Λειτουργιών-Ασκήσεις Πράξεις» δεν θα πραγματοποιηθει την Τρίτη 29/05/2018 λόγω εκτάκτου προβλήματος της διδάσκουσας. Η αναπλήρωσή του θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 05/06/2018 και ώρα 9:15-11:00.Η διδάσκουσαΑ. Καρακίτσιου