Το μάθημα ΔΟΠ (Θ) με τον κ. Γιοβάνη Τετάρτης 16-5-18 και ώρα 11.00-13.00 δεν θα πραγματοποιηθεί.

Το μάθημα ΔΟΠ (Θ) με τον κ. Γιοβάνη που είναι προγραμματισμένο για Τετάρτη 16-5-18

και ώρα 11.00-13.00   στο Αμφιθέατρο 2 δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω ανειλημμένης

υπηρεσιακής υποχρέωσης του διδάσκοντα (ενημέρωση σε ημερίδα του Β ΕΠΑΛ Σερρών

"ημέρα Καριέρας"