Ανακοίνωση Εξέτασης Εργαστηρίων Βάσεις Δεδομένων

Ανακοίνωση  Εξέτασης  Εργαστηρίων

Βάσεις  Δεδομένων

Οι  εξετάσεις  των  εργαστηρίων  Βάσεις  Δεδομένων  με διδάσκοντα τον κ. Αθανασίου  Δημήτριο  θα  πραγματοποιηθούν  τις ακόλουθες ημέρες & ώρες  :

Τμήμα Δευτέρας   (17+15 - 19)    την  Δευτέρα   04/06/2018   ώρες  17:15-18:45μμ

Τμήμα Δευτέρας   (19+15 - 21)    την  Δευτέρα   04/06/2018   ώρες  19:00-20:30 μμ

Τμήμα Τρίτης       (17+15 - 19)    την  Τρίτη       29/05/2018   ώρες  17:15-18:45μμ

Τμήμα Τρίτης       (19+15 - 21)    την  Τρίτη       29/05/2018   ώρες  19:00-20:30 μμ

Σέρρες     02/05/2018

Αθανασίου Δημήτριος