Αναβολή Μαθημάτων "Επιχ. Σχεδιασμός & Επιχ/κότητα"

Το μάθημα "Επιχειρηματικός Σχεδιασμός & Επιχειρηματικότητα  της Τρίτης 24/04/2018 αναβάλλεται προκειμένου ο διδάσκων να συμμετάσχει στη διοργάνωση της σύσκεψης του προγράμματος MAPS (Military Areas as Public Spaces) {απόδοση των πρώην στρατιωτικών χώρων σε δημόσια χρήση}.Νικόλαος Καρανάσιος