Αναβολή μαθήματος Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Θεωρία)

Το μάθημα ΔΟΠ (Θ) με τον κ. Γιοβάνη που είναι προγραμματισμένο για Τετάρτη 11.00-13.00 

στο Αμφιθέατρο 2 δεν θα πραγματοποιηθεί