Αναβολή μαθήματος Στατιστική για Διοίκηση Επιχειρήσεων Θεωρία

Τα μαθήματα της κ. Χαψά Στατιστική για Διοίκηση Επιχειρήσεων Θεωρία Πέμπτης 12:00-13:00  (15-3-2018) δεν θα διεξαχθεί.