Αναβολή μαθήματος Εργαστηρίου Βάσεις Δεδομένων

Τα εργαστηριακό μάθημα Βάσεις Δεδομένων με κ. Δημητρίου Παρασκευή  11:00-13:00 και ημερομηνίας 20/4/2018 δεν θα πραγματοποιηθεί.