Εξετάσεις Εργαστηρίων

Οι εξετάσεις των εργαστηριακών ομάδων θα γίνουν αποκλειστικά την εβδομάδα
Δευτέρα 15/1/2018 έως 19/1/2018
Καλή επιτυχία!!!!!!