Αναβολή μαθήματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑ Δευτέρα 27-11-2017

Το μάθημα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  (ΘΕΩΡΙΑ) δε θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 27 Νοεμβριου 2017 λόγω συμμετοχής του διδάσκοντα σε συνεδρίασης Εκλεκτορικού σώματος