Αναβολή μαθημάτων κ. Γιοβάνη

Τα μαθήματα του κ. Γιοβάνη δεν θα πραγματοποιηθούν από 14/11/2017 έως και 16/11/2017. Η αναπλήρωση των μαθημάτων θα γίνει κατόπιν συνεννόησης του διδάσκοντα με τους φοιτητές.