Ανανεώσεις εγγραφών, δηλώσεις μαθημάτων και συγγραμμάτων