Αναβολή μαθημάτων Κ. Αθανάσαινα (Τρίτη 14-11-2017)

Τα μαθήματα της <<Μικροοικοινομικής>> και <<Μαθηματικών>> της Τρίτης 14-11-2017 αναβάλλονται.