Αναβολή μαθήματος <<Διεθνές Μάναντζμεντ και Μάρκετινγκ>> 27/11/2017

Το  μάθημα  <<Διεθνές Μάναντζμεντ και Μάρκετινγκ>> την Δευτέρα 27/11/2017 και ώρα 15:00 δεν θα πραγματοποιηθεί.