Ανακοίνωση Ελεύθερης ομάδας <<Στατιστική ΙΙ>>

Όσοι φοιτητές είχαν δηλώσει ελεύθερη ομάδα μαθήματος << Στατιστική για Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ>> και δεν έχουν ενταχθεί ήδη σε ομάδες να παρουσιαστούν στα Τμήματα  Παρασκευής 9:00-11:00 και 11:00-13:00.

Η διδάσκουσα Ξανθίπη Χαψά.