Ανακοίνωση του κ. Αζαρία μάθημα “Εισαγωγή στην Πληροφορική” (Θεωρία και Εργαστήρια)

Ανακοινώνεται ότι δεν θα πραγματοποιηθούν τα εργαστηριακά τμήματα του μαθήματος “Εισαγωγή στην Πληροφορική” την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου (τμήμα 17:00-19:00 και τμήμα 19:00-21:00) και την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου (Θεωρία 13:00-15:00 και τα εργαστήρια τμήματα  15:00-17:00 και 17:00-19:00) λόγω απουσίας του διδάσκοντα τις συγκεκριμένες ημέρες.

Τα εργαστηριακά τμήματα της Τρίτης 10 Οκτωβρίου (τμήμα 17:00-19:00 και τμήμα 19:00-21:00) θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Εφόσον χρειαστεί, τα μαθήματα θα αναπληρωθούν ύστερα από συνεννόηση με τους φοιτητές των συγκεκριμένων τμημάτων.