Εργαστήριο εισαγωγή στη πληροφορική

Οι τοποθετήσεις των φοιτητών  του εργαστηρίου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ελεύθερο τμήμα είναι σε αναρτημένη κατάσταση έξω απο το εργαστήριο 19.