Δήλωση εργαστηρίου «Πληροφοριακά Συστήματα»

 Καλούνται όσοι φοιτητές δεν έχουν δηλώσει το εργαστήριο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ να εγγραφούν  στα παρακάτω τμήματα:

  • Δευτέρα 7 – 9  (διδάσκων: Σαμολαδάς)
  • Δευτέρα 7 – 9 (διδάσκουσα: Βαλασίδου)
  • Τετάρτη 7 – 9  (διδάσκουσα: Βαλασίδου)

Η εγγραφή των φοιτητών στα τμήματα αυτά θα γίνει από τις 9 έως τις 13 Οκτωβρίου κατά τη διάρκεια των αντίστοιχων εργαστηριακών μαθημάτων.