Επιπλέον ομάδα Εργαστηρίου Ποσοτικές μέθοδοι Ι

Όσοι φοιτητές είναι γραμμένοι στην επιπλέον ομάδα Εργαστηρίου Ποσοτικές Ι να προσέλθουν στο  εργαστήριο 19 την Δευτέρα 5-3-2018 και ώρα 15:00-17:00  για το πρώτο μάθημα και την τοποθέτησή τους στις υπάρχουσες ομάδες.

Κος Βάκαλος.