Βλάβη τηλεφωνικού κέντρου

Το τηλέφωνο της Γραμματείας δεν λειτουργεί λόγω βλάβης του τηλεφωνικού κέντρου.