Αλλαγή ώρας του μαθήματος ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ την Τρίτη 23 Μαίου 2017

Tο μάθημα ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ την Τρίτη 23 Μαίου 2017 θα γίνει 4.00 - 5.00