Αλλαγή ώρας του μαθήματος ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ την Τρίτη 23 Μαίου 2017

Tο μάθημα ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ την Τρίτη 23 Μαίου 2017 θα γίνει 1.00 - 4.00