Προκήρυξη πρόσληψης Ακαδημαϊκών Υποτρόφων με σχέση ΙΔΟΧ στα Τμήματα του ΤΕΙ ΚΜ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19

Μπορείτε να τη βρείτε στη σελίδα του ΤΕΙ στο παρακάτω σύνδεσμο:http://www.teicm.gr/index.php?id=4915  

Συνημμένα: