Παρουσιάσεις πτυχιακών εργασιών

Παρουσιάσεις πτυχιακών εργασιών θα γίνουν τις παρακάτω ημέρες και ώρες:

  • Τετάρτη 22 Μαρτίου, στις 13:00
  • Τρίτη 9 Μαΐου, στις 13:0ο
  • Πέμπτη  1 Ιουνίου, στις 13:00

Όσοι  φοιτητές δεν  έχουν  άλλη  υποχρέωση (Μαθήματα ή  Πρακτική  Άσκηση)  και  θέλουν  να  ανακηρυχθούν ως πτυχιούχοι πρέπει  να  κάνουν  αίτηση και να προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα της πρακτικής άσκησης στη Γραμματεία  του Τμήματος.