Επιπλέον ομάδα Εργαστηρίου Βάσεις Δεδομένων στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Η επιπλέον ομάδα Εργαστηρίου Βάσεις Δεδομένων στη Διοίκηση Επιχειρήσεων θα γίνει την Πέμπτη 9:15- 11:00 στο Εργαστήριο 17 με τον  Κ. Κασμερίδη.