Επιπλέον ομάδα Στατιστική Ι Εργαστήριο

Οσοι φοιτητές είναι στην επιπλέον ομάδα Εργαστήριο Στατιστική Ι παρακαλούνται να έρθουν την Τετάρτη 1/3/2017 και ώρα απο τις 9:00 μέχρι 13:00 στο Εργαστήριο 15 να τοποθετηθούν σε ομάδες από την κ. Χαψά.