Δηλώσεις Εργαστηρίων για το Εαρινό Εξάμηνο 2016-17

Οι δηλώσεις των εργαστηρίων για το εαρινό εξάμηνο 2016-17 γίνονται στην ηλεκτρονική γραμματεία (http://egram.teicm.gr), από την Παρασκευή 17-2-2017 (ώρα 14:00) μέχρι και την Κυριακή 19-2-2017 (ώρα 24:00) χωρίς καμία παράταση, βάσει του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος που έχει ανακοινωθεί.