Αναβολή μαθήματος Μεθοδολογία Έρευνας (Δευτέρας 3/4/2017)

Το μάθημα Μεθοδολογία Έρευνας (θεωρία) τη Δευτέρα 3/4/2017 αναβάλλεται λόγω συμμετοχής της κ. Βράνα σε ημερίδα στην Κατερίνη.