Ανακοίνωση εργαστηρίων με τον κ. Σαμολαδά για την Πέμπτη 4-5-2017

Τα εργαστήρια του κ. Σαμολαδά δε θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 4-5-2017 λόγω απουσίας του διδάσκοντα στο εξωτερικό.