Αναβολή μαθήματος <<Περιφερειακής Ανάπτυξης>> Δεύτερα 12:00-14:00 ημερομηνίας 27/11/2017

Το μάθημα <<Περιφερειακή Ανάπτυξη>> Δευτέρας 27/11/2017 και ώρας 12:00-14:00 αναβάλλεται.

Ο καθηγητής του μαθήματος
Αθανάσαινας Αθανάσιος.