Δημοσίευση εργασιών του συνεδρίου Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Ελλάδας: Οικονομική κρίση & Προοπτικές Ανάπτυξης