Αναπλήρωση των εργαστηρίων

Η αναπλήρωση των εργαστηρίων της Πέμπτης  19/1/2017 που αναβλήθηκαν θα γίνει ως εξής:

Δευτέρα 13/2/2017 και ώρα 15-17, Πληροφοριακά συστήματα το εργαστήριο της Πέμπτης  19/1/2017, 15-17, Αθανασίου (εργ. 15)
Δευτέρα 13/2/2017 και ώρα 15-17, Ποσοτικές μέθοδοι το εργαστήριο της Πέμπτης  19/1/2017, 15-17 Βάκαλος ( εργ. 19)
Δευτέρα 13/2/2017 και ώρα 17-19, Ποσοτικές μέθοδοι το εργαστήριο της Πέμπτης  19/1/2017, 17-19 Καρακίτσιου  (εργ. 19)
Δευτέρα 13/2/2017 και ώρα 19-21, Ποσοτικές μέθοδοι το εργαστήριο της Πέμπτης  19/1/2017, 19-21 Καρακίτσιου  (εργ. 19)

Τρίτη 14/2/2017 και ώρα 15-17 Εισαγωγή στην Πληροφορική το εργαστήριο της Πέμπτης 19/1/2017 15-17  με τον κ. Αζάρια (εργ. 15)
Τρίτη 14/2/2017 και ώρα 17-19, Εισαγωγή στην Πληροφορική το εργαστήριο της Πέμπτης  19/1/2017 17-19 Αζάρια ( εργ. 15)
Τρίτη 14/2/2017 και ώρα 19-21, 7-9 Εισαγωγή στην Πληροφορική το εργαστήριο της Πέμπτης  19/1/2017 19-21  Αζάρια  (εργ. 15)
Τρίτη 14/2/2017 και ώρα 15-18, Σεμινάριο   το εργαστήριο της Πέμπτης  19/1/2017  15-18,  Γιοβάνης, (αίθουσα 109)
Τρίτη 14/2/2017 και ώρα 18-21, Σεμινάριο   το εργαστήριο της Πέμπτης  19/1/2017  18-21,  Βράνα (αίθουσα 104)
Τρίτη 14/2/2017 και ώρα 17-19 Στατιστική ΙΙ το εργαστήριο της Πέμπτη  19/1/2017 17-19,   Καραβασίλης  (εργ. 19)
Τρίτη 14/2/2017 και ώρα 19-21 Στατιστική ΙΙ το εργαστήριο της Πέμπτη  19/1/2017 19-21,   Καραβασίλης  (εργ. 19)

Όσοι δεν εξετάστηκαν  στο εργαστηριακές ομάδες της κ.  Χαψά  η εξέταση θα γίνει ως εξής:
Δευτέρα 13/2/2017, 9-11: Στατιστική ΙΙ  εργαστήριο 15
Δευτέρα 13/2/2017 11-1 Σεμινάριο  αίθουσα 107