Αναβολή μαθημάτων κ.Αθανάσαινα (Μαθηματικά για Διοίκηση και Μικροοικονομική)

    Τα μαθήματα του κ. Αθανάσαινα Μαθηματικά για Διοίκηση και Μικροοικονομική της Τρίτης 30/10/2018 αναβάλλονται για λόγους εκτάκτου ανάγκης του Ιδρύματος.

Ο υπεύθυνος του μαθήματος.

Αθανάσιος Αθανάσαινας.