Αναβολή μαθήματος Στατιστική ΙΙ Θεωρία Τετάρτης 9:00-12:00 (3/10/2018)

     Το μάθημα Στατιστική ΙΙ Τετάρτης 9:00-12:00 (30/10/2018) με την κα. Χαψά δεν θα πραγματοποιηθεί.