Ανακοίνωση Εργαστηρίων <<Ηλεκτρονικές Επιχειρήσεις>> με τον κ. Αζαρία Αλμπέρτο

Την Τετάρτη 31 Μαΐου και την Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017, δεν θα πραγματοποιηθούν τα εργαστηριακά τμήματα του μαθήματος "Ηλεκτρονικές Επιχειρήσεις" ούτε και αυτά του μαθήματος "Διοίκηση Πωλήσεων" λόγω απουσίας του διδάσκοντα κ. Αζαρία Αλμπέρτο. Τα μαθήματα θα αναπληρωθούν ύστερα από συνεννόηση με τους φοιτητές των συγκεκριμένων τμημάτων.