Αναβολή μαθημάτων του κ. Καρανάσιου απο 8/5/2017 μέχρι και 12/5/2017

Ανακοινώνεται ότι τα μαθήματα του κ. Καρανάσιου δεν θα πραγμαποποιηθούν απο την Δευτέρα 8/5/2017 μέχρι τις και την Παρασκευή 12/5/2017 λόγω απουσίας του διδάσκοντα.