Ημερίδα για τα μεταπτυχιακά προγράμματα της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Την Τετάρτη 22/3/2017 στις 12:30 μ.μ. στο Αμφιθέατρο της Σ.Δ.Ο. ο σύλλογος φοιτητών της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας διοργανώνει ημερίδα για την παρουσίαση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της σχολής. Θα γίνει παρουσίαση των Π.Μ.Σ

  • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α)
  • Μ.Β.Α in Hospitality and Tourism
  • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών στη Δημόσια Διοίκηση και στη Δημόσια Διοίκηση με κατεύθυνση τη Διοίκηση και Οργάνωση Εκκλησιαστικών Μονάδων (Μ.P.A)
  • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιστήμης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.