Αναβολή του μαθήματος θεωρία “Εισαγωγή στην Πληροφορική” την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου (13:00-15:00).

Ανακοινώνεται ότι δεν θα πραγματοποιηθεί η θεωρία του μαθήματος “Εισαγωγή στην Πληροφορική” την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου (13:00-15:00).

Ο υπεύθυνος του μαθήματος

Αλμπέρτος Αζαρία.