Εγγραφή Επιτυχόντων Κατατακτήριων Εξετάσεων Δεκ 23

Οι επιτυχόντες στις κατατακτήριες εξετάσεις του Δεκεμβρίου 2023, για την εγγραφή σας στο τμήμα, θα πρέπει να συμπληρώσετε και να προσκομίσετε στην γραμματεία του τμήματος τα συνημμένα έγγραφα:1. αίτηση εγγραφής  (και όσα συνημμένα αναγράφονται στην αίτηση)2. υπεύθυνη δήλωση (μη εγγραφής σε άλλο τμήμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης)Οι ώρες και οι μέρες που μπορείτε να προσκομίσετε τα έγγραφα είναι:Δευτέρα- Πέμπτη 09:00 - 13:00 απο 05 Φεβρουαρίου έως και 22 Φεβρουαρίου 2024Μπορεί να γίνει και αποστολή με courier (όχι με email), στην παρακάτω δ/νση:Τέρμα Μαγνησίας, Δι.Πα.Ε (Σέρρες)τ.κ 62124Γραμματεία Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων