ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΕΙ

όσοι φοιτητές TEI επιθυμούν να παρουσιάσουν την πτυχιακή τους εργασία τις παρακάτω ημερομηνίες, θα πρέπει να ενημερώσουν τον επιβλέποντα καθηγητή τους και να προσκομίσουν (μια εβδομάδα πριν την παρουσίαση) στη γραμματεία του τμήματος την πτυχιακή εργασία σε μια (1) έντυπη μορφή και δυο (2) cd ή usb stick.

οι ημερομηνίες παρουσιάσεων είναι :

21 Φεβρουαρίου 2024 , 12:00

08 Απριλίου 2024,  12:00

14 Μαϊου , 12:00