ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΕΙ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΠΑΕ

Οι φοιτητές ΤΕΙ που έχουν τελειώσει με τις υποχρεώσεις τους (μαθήματα, πτυχιακή και πρακτική) και επιθυμούν να ενταχθούν στο επιπλέον εξάμηνο του ΔιΠαΕ, θα πρέπει να κάνουν αίτηση στη γραμματεία το αργότερο μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου